INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 30-31 Lipca 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "BKK" Sp. z o.o.
20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 18
NIP: 946-00-00-638
REGON: 430461722
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
20-301 Lublin
ul. Bronowicka 7
NIP: 712-010-31-66
REGON: 000823569
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

30-31 lipca 2009 roku.

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "BKK" Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 18

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Sylwester Wilczek