INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Uwarunkowania ogólne

Niska konkurencyjność przedsiębiorstw woj. lubelskiego, wyzwania rozwojowe i dynamiczna sytuacja na rynku determinują konieczność wzmacniania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Wyniki badań pokazują, że firmy z lepsza jakością kapitału ludzkiego częściej inwestują w nowe technologie. Czynnikami determinującymi są tu kwalifikacje kadry zarządzającej oraz możliwości adsorpcyjne. Firmy muszą stale usprawniać funkcjonowanie, poprawiać jakość wyrobów oraz dostosowywać się do norm międzynarodowych, zwłaszcza gdy towary i usługi chcą oferować na rynkach europejskich. Wiele dużych korporacji żąda od dostawców poosiadania certyfikatu ISO, a przepisy prawa wymagają stosowania w produkcji procedur jakości. W Polsce zaledwie kilka procent firm (ok.6,5 tys. wg PARP) posiada certyfikat jakości, kluczowym zatem wyzwaniem dla zapewnienia rozwoju gospodarczego regionu jest wiec zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania jakością (SZJ) poprzez adresowane wsparcie szkoleniowo-doradcze zarówno do przedsiębiorstw, jak i ich pracowników. Właściwie zbudowany SZJ, oparty na wykwalifikowanej kadrze, ułatwi sprostaniu wymaganiom rynku mało konkurencyjnym gospodarczo firmom regionalnym. Umiejętność funkcjonowania w Systemie Zarządzania Jakością zwiększy konkurencyjność pracowników (w wymiarze zawodowym) i firm (w wymiarze gospodarczym).

Adresaci

Przedsiębiorstwa (od mikro do małych) oraz ich pracownicy w tym kadra zarządzająca. Grupa docelowa:
  • 30 przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę, filie lub zakład na terenie woj. lubelskiego
  • 255 przedsiębiorców i ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zamieszkujących (zameldowanych lub pracujących) na terenie woj. lubelskiego.
Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu. Poza tymi kryteriami nie ma ograniczeń w dostępie do wsparcia.

Zasięg terytorialny

Obszarem działania jest teren określony administracyjnie obszarem województwa lubelskiego.

Cel projektu

Zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego poprzez objęcie przedsiębiorstw oraz ich pracowników wsparciem szkoleniowym w zakresie funkcjonowania i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Wdrożenie SZJ zwiększy konkurencyjność mikro i małych firm, jednak dla wielu z nich to bardzo trudne przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i kompetencyjne, zwłaszcza wstępny etap