INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 29-30 września 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. INWESTPROJEKT-DŹWIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20-628 Lublin
ul. Skrzetuskiego 12
NIP: 7123008899
REGON: 060140131
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. KOMPONENTY DŻWIGÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20-043 Lublin
ul. Skrzetuskiego 12
NIP: 7122488064
REGON: 431158569
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

29-30 września 2009 roku

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy KOMPONENTY DŻWIGÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-628 Lublin, ul. Skrzetuskiego 12

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Tadeusz Bubeła