INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 29-30 kwietnia 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:
1. "ANWO" J. i A. Dawid Spółka Jawna
20-150 Lublin , ul. Burski 18A
Tel. 081 444 10 66 Fax 081 444 15 33
NIP: 713-00-11-253
REGON: 430766143
Ilość delegowanych pracowników : 5

2. "HEN-BUD" Spółka z o.o.
20-258 Lublin, ul Turystyczna 134 D
Tel. 081 751 04 09 Fax 081 751 00 46
NIP: 946-251-10-82
REGON: 060199348

Termin szkolenia 29-30 kwietnia 2009 roku
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia - sala konferencyjna firmy HENBUD Sp. z o.o. Lublin, ulica Turystyczna 134D
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Program Szkolenia:

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

  1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
  2. Odpowiedzialność kierownictwa,
  3. Zarządzanie zasobami,
  4. Realizacja wyrobu,
  5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

  1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
  2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
  3. Omówienie wyników samooceny
  4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:
Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący - Sylwester Wilczek