INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 28-29 maja 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1."Greenland Technologia EM" Sp. z o.o.
24-123 Janowiec
Trzcianki 6
NIP: 7162762181
REGON: 060439657

Ilość delegowanych pracowników: 5

2."ZAK" Sp. z o.o.
24-350 Chodel
Ratoszyn II 94
NIP: 946-24-03-636
REGON 432682924

Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia: 28-29 maja 2009 rok
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: siedziba firmy "Greenland Technologia EM" Sp. z o.o. Trzcianki 6, 24-123 Janowiec

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

  1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
  2. Odpowiedzialność kierownictwa,
  3. Zarządzanie zasobami,
  4. Realizacja wyrobu,
  5. 5.Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

  1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
  2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
  3. Omówienie wyników samooceny
  4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Jacek Chmiel