INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 25-26 sierpnia 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. OPUS IT
22-100 Chełm
ul. Lubelska 52
NIP: 563-000-97-32
REGON: 110070372
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. Przedsiębiorstwo Handlowe Ogród Zamość Spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Błonie 4
NIP: 922-29-31-643
REGON: 060307192
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

25-26 sierpnia 2009 roku

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy OPUS IT, ul. Lubelska 52, 22-100 Chełm

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Sylwester Wilczek