INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 25-26 Czerwca 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA WOŹNIAK
21-100 Lubartów - Lisów
ul. Kopernika 38 B
NIP: 714-000-25-05
REGON: 430520554
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. PPHU IKRA - Witold Bolesławski, Krzysztof Bolesławski - Spółka Jawna
24-170 Kurów
ul. I Armii W.P. 68
NIP: 716-14-97-274
REGON: 430720425
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

25-26 czerwca 2009 roku.

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna FIRMY PRODUKCYJNO - HANDLOWEJ WOŹNIAK, 21-100 Lubartów - Lisów, ul. Kopernika 38 B

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Tadeusz Bubeła