INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 24-25 września 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. Regionalna Izba Gospodarcza
20-079 Lublin
ul. Dolna 3 Maja 8/9
NIP: 712-01-70-688
REGON: 430369034
Ilość delegowanych pracowników: 4

2. Infotech Serwis Urządzeń Biurowych Spółka z o.o.
20-043 Lublin
ul. Spadochroniarzy 2
NIP: 7120152785
REGON: 004162538
Ilość delegowanych pracowników: 10

Termin szkolenia:

24-25 września 2009 roku

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Regionalna Izba Gospodarcza, 20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 14.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Jacek Chmiel