INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 23-24 Lipca 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. Centrum Szkolenia SILVER Folusz Andrzej
22-100 Chełm
ul. Plac Kupiecki 12/1
NIP: 563-176-23-19
REGON: 110167440
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. Przedsiębiorstwo "CONCEPT STAL" B&S Lejman Spółka Jawna
22-100 Chełm
ul. Okszowska 71
NIP: 563-17-68-374
REGON: 110168332
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

23-24 lipca 2009 roku.

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy Centrum Szkolenia SILVER Folusz Andrzej, 22-100 Chełm, ul. Plac Kupiecki 12/1

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Jacek Chmiel