INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 22-23 września 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. P.U.P.H. "HEMAR"
20-718 Lublin
ul. Aleja Kraśnicka 240
NIP: 712-005-82-30
REGON: 430308363
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. ERKA Sp. z o.o.
23-200 Kraśnik
ul. Kolejowa 39A
NIP: 715-020-09-80
REGON: 008020640
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

22-23 września 2009 roku

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy P.U.P.H. "HEMAR", 20-718 Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 240

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Tadeusz Bubeła