INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 14-15 września 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

1. Del-art. Anna i Mieczysław Ochnik Spółka Jawna
20-250 Lublin
ul. Daszyńskiego 8
NIP: 712-016-24-99
REGON: 430334840
Ilość delegowanych pracowników: 5

2. E-studio Software Nowakowska I Mędrek Spółka Jawna
20-209 Lublin
ul. Mełgiewska 2
NIP: 946-23-09-854
REGON: 432273864
Ilość delegowanych pracowników: 5

Termin szkolenia:

14-15 września 2009 roku

 1. Czas trwania: w godzinach 8-16, 16 godzin lekcyjnych z przerwami.

 2. Miejsce szkolenia: sala konferencyjna firmy E-studio Software Nowakowska I Mędrek Spółka Jawna, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 2

 3. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10.

 4. Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2.

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

 1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
 2. Odpowiedzialność kierownictwa,
 3. Zarządzanie zasobami,
 4. Realizacja wyrobu,
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

 1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
 2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
 3. Omówienie wyników samooceny
 4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Jacek Chmiel