INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie 12-13 maja 2009

Firmy biorące udział w szkoleniu:

Sungraf II Zasadna Mirosława
22-100 Chełm ul. Okszowska 41
Tel. 082 565 24 62
NIP: 563-10-28-074
REGON: 110196446
Ilość delegowanych pracowników : 5

Zakład Instalacji Urządzeń Przemysłowych i Energetycznych "ENSTAL"
Nachuniak Henryk, 22-100 Chełm Pokrówka ul. Gminna 2
Tel. 082 56 37 639, 082 563 77 52
NIP: 563-000-50-71
REGON: 110006919
Ilość delegowanych pracowników : 5

Termin szkolenia 12-13 maja 2009 rok
Godziny zajęć: 8.00-16.00
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z przerwami
Miejsce szkolenia: siedziba firmy Sungraf II Mirosława Zasadna, 22-100 Chełm ,ul. Okszowska 41.

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: 10
Ilość firm uczestniczących w szkoleniu: 2

Program Szkolenia

Dzień 1

Charakterystyka zasobów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie na podstawie Arkusza samooceny w następujących obszarach:

  1. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania jakością,
  2. Odpowiedzialność kierownictwa,
  3. Zarządzanie zasobami,
  4. Realizacja wyrobu,
  5. Pomiary, analiza i doskonalenie.

Dzień 2

  1. Przeprowadzenie samooceny przez uczestników szkolenia na podstawie przekazanego im Arkusza samooceny, dostarczenie informacji na temat, jakie zasoby należy uzupełnić aby SZJ mógł zostać wdrożony.
  2. Weryfikacja Arkuszy samooceny przez trenera
  3. Omówienie wyników samooceny
  4. Zakończenie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Firma:
AKME CONSULTING
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Trener wiodący:
Jacek Chmiel